คู่มือ Microsite

จัดการเว็บคณะ ระบบจัดการเว็บคณะ.

รูปใส่ Microsite

ไฟล์รูปขนาดตามที่ Microsite กำหนดไว้.

คู่มือ Photoshop

คู่มือตัดภาพเพื่อให้ได้ขนาดตามที่ Microsite กำหนดไว้.

คู่มือ ACDSee

คู่มือ Resize ภาพเพื่อให้ได้ขนาดตามที่ Microsite กำหนดไว้.

เว็บคณะ

ลิ้งค์เว็บคณะ สาขาและหน่วยงาน.
ประกาศ
เจ้าหน้าที่คณะ สาขาและหน่วยงาน ท่านใดที่ลืม User และ Password เข้าระบบ Backoffice ให้ติดต่อ เพื่อขอใหม่ได้ที่เจ้าหน้าที่ IT