หน้าแรก เกี่ยวกับหลักสูตร หลักสูตรที่เปิดสอน ประกาศ ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
 
         
ประกาศ

เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิต   เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิต

1/2564...
     
 
ข่าววันที่: 02 ก.พ. 2564 

 
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
 
บรรยากาศ
         
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.