หน้าแรก เกี่ยวกับหลักสูตร หลักสูตรที่เปิดสอน ประกาศ ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
 
         
ประกาศ

ค่ายธรรมะสร้างครู ครูสร้างคน   ค่ายธรรมะสร้างครู ครูสร้างคน

...
     
 
ข่าววันที่: 21 ก.ค. 2562 

 
หลักสูตรที่เปิดสอน

สูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
 
บรรยากาศ
         
 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.